Posted by
Gloria GC Cheung

SOLD $500


Alpha 助推式輪椅(短扶手) 8成新

Alpha 助推式輪椅(短扶手) 8成新
幾個月內只用過幾次, 當時係醫療用品店買,係因為短扶手方便站立 及 單張提的以下特點 :
.方便搬扶
.可摺背收藏
.醫院推介
.符合國際標準認証
.適合戶外使用
新界西交收 (其他地區交收, 需視乎時間及加 $50)
輪椅詳情請參閱以下網址 - http://justmed.com.hk/tc/product_detail.php?pid=72

Open in Swapit App