Posted by
Bubu Hau

SOLD $260


v tech 2合1廚房玩具

剛拆開砌好幾日
小朋友有其他廚房玩具
所以冇興趣玩
不想浪費
同全新未分別
炮台山自取優先
快者得

Open in Swapit App