Posted by
何玉

SOLD $120


全新清貨,太陽能感應燈。

吸收光亮做電能,夜晚做感應燈,唔需要用家用電或電蕊,非常節能。有意PM,多谷同步。

Open in Swapit App