Posted by
Siu Ki Chu

SOLD $800


一套Mark x 原裝鈴+一套19寸台仔鈴!

Markx 原裝鈴一套正常
19寸台仔鈴!有一條尾鈴中釘其他三隻正常,跟多一條265-30-19馬牌呔!全部800!元朗自取!66206282

Open in Swapit App