Posted by
Aryan Chau

SOLD $70


快閃優惠2

第一輪反應熱烈,第二輪繼續追款
大部份衫款上圍闊度都有40吋或以上, 快啲嚟留言畀我啦!
全部$70…$70……$70😍😍😍😍😍
1件包順豐點取
2件減5蚊 +包順豐點取
3件減10蚊+包順豐點取
大家準備開始鬥快pm留言我!
因為好多款都已經淨返一兩件!
會跟留言先後次序 排!
準備限時開始, 鬥快搶購!
靚料,舒服,物有所值😍😍😍😍😍😍

Open in Swapit App