Posted by
Gary 218

$1,900


毛主席坐駕 金龍汽車 全車能活動 仿真度極高 有證書ws68388382

2000年出廠有證書 但有缺憾 金龍標誌已遺失 當年3800元出廠 車仿真度極高 不合完美主義者 WhatsApp 6838 8382新界屯門碼頭邱先交收

Open in Swapit App