Posted by
Hui Wah

SOLD $500


8成新 YUJIN 入銀扭蛋機 [藍白色]

可設置入 幾多個(1-3個)10元港幣 先扭到蛋
**鎖匙位已拆,要另配鎖(信箱鎖)**
一棟兩部, 每棟$500
火炭試機自取

Open in Swapit App