Posted by
Meilin Lam

SOLD $50


組合式文件架(木質)

全新!砌好先發現自己度錯尺寸。
未用過,只係砌好。容易裝拆,非常慳位。
可安排屯門面交 / 順豐到付

Open in Swapit App