Posted by
Gary Au

SOLD $300


neymar / bale / c.ronald

清!All 99%new 保證真衫真字 。只SF 順丰到付。本人機埸工作,東涌住。不方交收。謝謝包涵。
1/ Neymar 11 長火 $500size XL player ver .冇章
2/ Neymar 11 短 $700size XL player ver Full set
3/Bale 11 長火 $700 size L fans ver 歐聯連冠軍對賽
4/ C Ronald 7 $300 size L fans ver
全部買來keep , 字衫冇花冇烈冇破壞。
多谷同步,勿議價,要在留言寫「要」,后pm 我入數一收工到順丰寄貨。一天後收件。

Open in Swapit App