Posted by
Thai Iris

SOLD $55


純棉靚料legging

全新春夏天著,彈性好純棉靚料,唔焗身,點著點洗都唔怕起毛粒。
圖一:前面有圖案,後面淨黑色
(只有一條)
圖二:純黑色
西鐵沿線面交
多谷同步,有意請PM

Open in Swapit App