Posted by
Gnehc Hy

SOLD $500


全新 Smartech 6L智能高速煲

智能高速煲集電飯煲、壓力煲、真空煲等優點於一身,煮食快捷方便
具備煮飯、煲粥、煲湯、燜煮、蛋糕等多種煮食功能
智能煮食,保留食物原汁原味
快速煮食,節能慳電
自選烹調時間、預設完成時間及保溫功能
多種安全保護裝置
容量: 6公升
產品尺寸: 34(長) x 31(闊) x 33(高) cm
220-240V~50Hz, 1000-1190W
元朗西鐵站交收

Open in Swapit App