Posted by
梁叮叮

SOLD $68


全部泰國專門店正貨👍

💖A:新款Posh證件包 $68
可放八達通、員工證、passport
Size:16.5cm×9cm
💕B:新款雲石紋Posh手袋 $140
可斜孭側孭,鍊可拆除,襯裙襯褲都得
黑底白色/白底黑色雲石紋
袋口闊18cm,袋底21cm, 高13cm
💞C:全新最潮Posh鐳射手袋 $180
最新鐳射銀色,唔同角度會變色👍
可斜孭側孭,鏈可拆除。
內有四格放卡位,一個拉鍊格,另一大
一小格。
(淨袋一個,其他拍照物品不包括在內)
闊22cm,高15cm ,深3cm
西鐵沿線面交 / 星期四2:00pm星期日
6:30pm太子地鐵站面交
多谷同步,有意請PM

Open in Swapit App