Posted by
Anna Chong

SOLD $150


清屋

代友放Avent 2合1 蒸煮搞拌機,9成新!$420
TT 暖奶器9成半新,冇盒$150,介意勿排!
就朋友時間地點者優先!
藍田站或油塘站交收
多谷同步

Open in Swapit App