Posted by
Allen Lai

SOLD $18,000


AUDI A4 1.8T 2004

4字,長泊室內,極錫車,10萬咪,車極精神,換車割愛,絕大部分消耗品已換,即買即用,有意請whatsapp 92531662 陳生。天水圍睇車。謝謝。

Open in Swapit App