Posted by
Yvonne Fung

SOLD $999


板式多功能電腦書桌書櫃書架 台式學生 寫字學習桌帶衣櫃組合傢具

💯💯💯全新電腦檯
全新未拆包裝,因度錯size,唔岩放😫宜家平價放出,有意者pm👏🏻自備大隻佬搬走♀

Open in Swapit App