Posted by
Yukyee Cheung

SOLD $120


kalinduo火山深海泥美白神器👸升級版🌟

🌞大熱天再也不怕曬黑了🌚
正所謂一白遮三醜~~🌟
夏天不可缺少的一款美白產品💪💪
•包裝精緻 •快速美白 •立即見效👸
白得黎仲好自然 完全唔會好似有層粉咁❗
可以用係面部及身體。👍
用完仲有陣香味👃皮膚比之前光滑
👧**本人已親身實證** 效果顯著❗👧
💯絕對正貨✅✅✅
💥想變白又或者成日怕曬黑既你絕對值得一試💥

Open in Swapit App