Posted by
閑魚上的配藥小哥

$100


Taobao Buy/ RMB exchange 淘寶傢俬訂金,尾數代付

搵唔啱心水傢俬, 不如上淘寶買/訂
另有深圳家具城電話, 俾你同佢傾
淘寶傢俬訂金,尾數代付
WHATSAPP :62262657

Open in Swapit App