Posted by
唐挺爔

SOLD $22,000


2006 mazda 2 1.5

慳油好力、$1/km、4首、9.8萬咪,牌費至5月20、藍芽音樂、泊車鏡頭、勤洗車,長泊有蓋,保養佳、直板、合P牌操車、九龍區睇車 價可議
有意請電:65188993

Open in Swapit App