Posted by
Koo Joey

SOLD $300


聖誕節禮物👍🏻👍🏻全新二手Guess全真皮可較長些側孭,放到好多嘢又可放到電話,好靚兩邊吊飾

屯門,太子或大家就交收,快交優先

Open in Swapit App