Posted by
Miya Yeung

SOLD $800


9成新紅蘋果床架

尺寸:92cm 寬x186cm長x 52cm高(床頭板110高)
6格櫃桶及床底有儲物箱
柴灣自拆自取及自備大隻佬!
多谷同步,時間快取者優先!

Open in Swapit App